De tandarts verzorgt uitsluitend na afspraak. Tot 24 uur vooraf kan u een afspraak annuleren. Bij annulatie minder dan 24 uur vooraf of indien u zonder verwittigen niet komt opdagen, wordt een onkostenvergoeding in rekening gebracht.

De tandarts is gedeconventioneerd.

Een goede kwaliteitsvolle behandeling vraagt de nodige tijd en kwaliteitsvolle producten. Enerzijds dekken de RIZIV-conventietarieven al maar minder de kosten van materialen en complexiteit van de moderne behandelingsmethoden. Anderzijds is voor een groot deel van de tandheelkundige behandelingen totaal geen nomenclatuur voorhanden of strikt gebonden aan bijzondere voorwaarden zoals leeftijd, enz.

Alle honoraria zijn onmiddellijk te betalen.

De mondelinge behandelingstoestemming (art 8 § I Wet op de patiëntenrechten) is de algemene regel. De weigering of het intrekken van een behandelingstoestemming wordt genoteerd in het patiëntendossier (art 8 § 4 WP).

De tandarts werkt graag in een propere mond. Poets dus uw tanden grondig voor uw bezoek. Wees zo vrij een tandenborstel en tandpasta te vragen indien u niet in staat was uw tanden vooraf te poetsen.